Vision

Visionsplan for Grundejerforeningen Vejlby Fed (GVF)

Med udgangspunkt i grundejerforeningens primære opgaver, der overordnet er beskrevet i vedtægterne, har bestyrelsen udarbejdet denne visionsplan.

Visionsplanen og de mere konkrete mål sætter, udover retningen for bestyrelsens fremadrettede arbejde, også retningen for de arbejdsgrupper bestyrelsen nedsætter og løbende faciliterer.