Forside

Klimaborgermøde

BORGERMØDE PÅ STRANDSKOLEN VEDRØRENDE
KLIMAUDFORDRINGER OG -TILPASNINGER

Torsdag den 14. marts 2024 kl. 19:00 – 21:30

I medierne har man kunnet læse udtalelser som, ”Risskov og Egå bliver ubeboelige om 50
år”. Siden er der udsendt et dementi på den påstand. Men vi vil gerne vide, hvad der er op
og ned på de trusler, der på grund af klimaforandringer har indflydelse på hverdagen og
fremtiden for grundejerforeningens medlemmer i relation til forhøjet grundvandsstand,
stormflod og oversvømmelse fra både Egå’en og fra Aarhus bugten.
Som opfølgning på borgermødet i 2021, de seneste storme og voldsomme nedbør, samt
ovenstående, afvikler Aarhus Kommune, Risskov Fællesråd og Grundejerforeningen
Vejlby Fed den 14. marts 2024 endnu et borgermøde i Aulaen på Strandskolen.

Program
Kl. 18:45 Dørene åbnes
Kl. 19:00 Mødet starter og velkomst ved formand for Risskov Fællesråd
Kl. 19:10 Baggrund, formål og mål med dagens borgermøde ved formanden for GVF
Kl. 19:20 Oplægsholdere:

Professor Anders Vest Christiansen, Institut for Geoscience Aarhus Universitet
Geolog Peter Thomsen, NIRAS
Professor emerita i miljøret dr.jur. Ellen Margrethe Basse, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
Geolog Line Henriette Broen, Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Kl. 20:20 PAUSE

Kl. 20:30 Spørgsmål til panelet:

Anders Vest Christiansen
Peter Thomsen
Line Henriette Broen
Ellen Margrethe Basse, klimajuraprofessor
Knud Kristensen, bestyrelsessuppleant Vejlby-Egå enges landvindingslag og
medlem af GVF’s klimagruppe
Simon Grünfeld, afdelingschef Natur og Miljø, Aarhus Kommune
Steffen Bornhøft, formand for Vejlby Fed Digelag
Peter Trolle, formand Vejlby-Egå enges landvindingslag

Kl. 21:20 Opsamling og afslutning


 

Generalforsamling i GVF d. 20. marts 2024

GVF holder den årlige generalforsamling for medlemmerne onsdag 20. marts 2024 i Bellevuehallen, Vestre Strandalle 107, 8240 Risskov (bemærk ny lokation).

Kl. 17:10 - dørene åbnes
Registrering og betaling 100 kr. for mad og 1 drikkevare (resten for egen regning) hvis deltagelse i spisning

Kl. 17:40 - oplæg ved beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl om ”Hvad truer Vejlby Fed”. Der vil være mulighed for spørgsmål og debat

Kl. 18:45 – Generalforsamling
Dagsorden: Velkomst, Valg af dirigent, Formandens beretning, Fremlæggelse af revideret regnskab og kontingentfastsættelse, Indkomne forslag, Valg af bestyrelsesmedlemmer, Evt.

Kl. 20:00 – Buffet (se ovenfor angående betaling)

Der er ikke krav om tilmelding, hvis man ALENE deltager i (oplæg og)  Generalforsamlingen.

Ved deltagelse i efterfølgende spisning er tilmeldingsfrist SENEST mandag den 15. marts, enten her på hjemmesiden eller i særlige tilfælde via formanden 2577 8800. Opgiv navn samt antal deltagere til spisning.

Forslag, I ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen (formand@gvf-risskov.dk).

Forslagene vil være tilgængelige her på hjemmesiden senest 4 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding til: Deltager i spisning ved GVFs generalforsamling 2024


 

GF i Risskov Fællesråd

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Risskov Fællesråd

Dato: Torsdag den 21. marts kl. 19:00 - 21:30

Sted:  Bellevuehallens mødelokale (lige inden for hoveddøren og til højre)

Dagsorden Fremgår af fællesrådets hjemmeside risskovfaellesraad.dk


REMINDER – Kontingent m.m.

Grundejerforeningen Vejlby Fed dækker området fra skoven i syd til Åkrogen i nord, afgrænset mod vest af jernbanen og Grenåvej til Egåen.

Vores vision fremgår her på hjemmesiden under ”Om GVF”, men kort kan siges, at vi arbejder for:

  • bevarelse og udvikling af Vejlby Fed som et af Danmarks mest attraktive villakvarterer
  • naturbevarelse af området
  • sikring af området i forhold til klimaforandringer
  • bevarelse af områdets karakter med lav bebyggelse og luft mellem bygninger
  • en tryg og sikker skolevej
  • sikker mobilitet for alle trafikanter
  • rammer for fællesskab i form af alsidige aktiviteter og muligheder f.eks. caféer, restauranter, butikker, kultur, sport mm.

Hvis du endnu ikke er medlem, er det aldrig for sent at melde sig ind (se under ”medlemskab”), og skulle du have overset eller glemt at indbetale dit kontingent via det udsendte girokort, er det ikke for sent.
Har du mistet dit indbetalingskort kan du rette henvendelse til pkma@bjerreandersen.com - så finder vi en løsning.


Nabohjælp kan forebygge hvert 4. indbrud

Mange danskere nabohjælper allerede. Og det med god grund, for nabohjælp er en effektiv måde at skabe mere tryghed og nedbringe risikoen for indbrud.

Gør nabohjælpen mere effektiv

nabohjNabohjælp fungerer endnu bedre, hvis I skaber faste rammer for nabohjælpen. Faktisk viser undersøgelser, at op til hvert 4. indbrud kan undgås med organiseret nabohjælp.

Nabohjælp blev lanceret første gang i 1986 af Det Kriminalpræventive Råd, og de kendte skilte og klistermærker, har siden da hjulpet danskere med at undgå indbrud og skabe større tryghed i deres nærområde. Nu er ordningen suppleret med et system, der gør det nemmere for dig at organisere og planlægge din nabohjælp – i hverdagen og i forbindelse med ferier.

www.nabohjælp.dk kan du tilmelde dig og invitere dine naboer. Det er også herfra du melder ferie, så naboerne får en påmindelse på SMS, om at se efter dit hus. Ordningen er gratis og støttes af Trygfonden og Det Kriminalpræventive råd.

Ved tilmelding på hjemmesiden får du tilsendt klistermærker til husets døre. Jeres vej kan også købe et skilt der fortæller at man har naboovervågning på vejen.

Fra hjemmesiden kan også hentes en app til din smartphone.