Forside

GF i Risskov Fællesråd

Den 29. august var der stiftende generalforsamling i Risskov Fællesråd (RF).

Tak til de, der mødte op, deltog i debatten, godkendte det fremlagte udkast til vedtægterne, og valgte en bestyrelse til at varetage bydelens fremadrettede interesser.

Bestyrelsen blev sammensat således:
Øjvind Serup - formand
Bo Christensen - næstformand
Søren Schjødt - kasserer
Tina Fabricius
Finn Støy

Suppleanter:
Mette Østergaard
Mikkel Michelsen

Undervejs i denne proces har nogle spurgt, om det er nødvendigt at være medlem af både Grundejerforeningen og Fællesrådet?

Til det vil jeg blot sige - ja.

Fællesrådet arbejder med information og kommunikation til og fra de forskellige forvaltninger i kommunen og set ud fra en paraplyorganisation, arbejder fællesrådet overvejende på det strategiske niveau.
Grundejerforeningen arbejder med specifikke sager, og løfter eventuelt nogle store eller principielle op til fællesrådet med anmodning om, at de enten støtter eller indleder en drøftelse med myndighederne.

Emner der i grundejerforeningsregi kunne give anledning til nedsættelse af underudvalg eller arbejdsgrupper, kunne være Klimatilpasninger, Udvikling og byplanlægning, Trafik og mobilitet, Forsyningsstabilitet etc. Fællesrådet vil i den sammenhæng altid blive indbudt til at indgå i sådanne arbejdsgrupper, så vi sammen arbejder os mod fælles mål, og har en kortere vej til forvaltning og politikere.

Det fremgår af RF’s vedhæftede vedtægter, at alle i virkeligheden kan melde sig ind, og Grundejerforeningen kan kun opfordre til, at man melder sig ind i både GVF og Fællesrådet, og på den måde solidarisk støtte det arbejde foreningerne yder. Har man en vejforening, er man repræsenteret via denne, men man kan også melde sig ind individuelt og derved få sin egen stemme.

Kontingentet blev fastsat til 100,- kr. pr. år pr. individuelle medlem eller 100,- kr. pr. år pr. forening.
Indmeldelse kan ske via mail til formanden ojvinds@mac.com, eller via RF’s hjemmeside, når den er klar.

GVF vil uploade denne information på vores hjemmeside, og løbende holde vejformænd orienteret om samarbejdet m.v.

Udkast til vedtægter for Risskov Fællesråd


REMINDER – Kontingent m.m.

Grundejerforeningen Vejlby Fed dækker området fra skoven i syd til Åkrogen i nord, afgrænset mod vest af jernbanen og Grenåvej til Egåen.

Vores vision fremgår her på hjemmesiden under ”Om GVF”, men kort kan siges, at vi arbejder for:

  • bevarelse og udvikling af Vejlby Fed som et af Danmarks mest attraktive villakvarterer
  • naturbevarelse af området
  • sikring af området i forhold til klimaforandringer
  • bevarelse af områdets karakter med lav bebyggelse og luft mellem bygninger
  • en tryg og sikker skolevej
  • sikker mobilitet for alle trafikanter
  • rammer for fællesskab i form af alsidige aktiviteter og muligheder f.eks. caféer, restauranter, butikker, kultur, sport mm.

Hvis du endnu ikke er medlem, er det aldrig for sent at melde sig ind (se under ”medlemskab”), og skulle du have overset eller glemt at indbetale dit kontingent via det udsendte girokort, er det ikke for sent.
Har du mistet dit indbetalingskort kan du rette henvendelse til pkma@bjerreandersen.com - så finder vi en løsning.


Nabohjælp kan forebygge hvert 4. indbrud

Mange danskere nabohjælper allerede. Og det med god grund, for nabohjælp er en effektiv måde at skabe mere tryghed og nedbringe risikoen for indbrud.

Gør nabohjælpen mere effektiv

nabohjNabohjælp fungerer endnu bedre, hvis I skaber faste rammer for nabohjælpen. Faktisk viser undersøgelser, at op til hvert 4. indbrud kan undgås med organiseret nabohjælp.

Nabohjælp blev lanceret første gang i 1986 af Det Kriminalpræventive Råd, og de kendte skilte og klistermærker, har siden da hjulpet danskere med at undgå indbrud og skabe større tryghed i deres nærområde. Nu er ordningen suppleret med et system, der gør det nemmere for dig at organisere og planlægge din nabohjælp – i hverdagen og i forbindelse med ferier.

www.nabohjælp.dk kan du tilmelde dig og invitere dine naboer. Det er også herfra du melder ferie, så naboerne får en påmindelse på SMS, om at se efter dit hus. Ordningen er gratis og støttes af Trygfonden og Det Kriminalpræventive råd.

Ved tilmelding på hjemmesiden får du tilsendt klistermærker til husets døre. Jeres vej kan også købe et skilt der fortæller at man har naboovervågning på vejen.

Fra hjemmesiden kan også hentes en app til din smartphone.