Forside

 


REMINDER – Kontingent m.m.

Grundejerforeningen Vejlby Fed dækker området fra skoven i syd til Åkrogen i nord, afgrænset mod vest af jernbanen og Grenåvej til Egåen.

Vores vision fremgår her på hjemmesiden under ”Om GVF”, men kort kan siges, at vi arbejder for:

  • bevarelse og udvikling af Vejlby Fed som et af Danmarks mest attraktive villakvarterer
  • naturbevarelse af området
  • sikring af området i forhold til klimaforandringer
  • bevarelse af områdets karakter med lav bebyggelse og luft mellem bygninger
  • en tryg og sikker skolevej
  • sikker mobilitet for alle trafikanter
  • rammer for fællesskab i form af alsidige aktiviteter og muligheder f.eks. caféer, restauranter, butikker, kultur, sport mm.

Hvis du endnu ikke er medlem, er det aldrig for sent at melde sig ind (se under ”medlemskab”), og skulle du have overset eller glemt at indbetale dit kontingent via det udsendte girokort, er det ikke for sent.
Har du mistet dit indbetalingskort kan du rette henvendelse til pkma@bjerreandersen.com - så finder vi en løsning.


GVF går til filmen

Optagelser starter mandag den 24. april 2023, og den færdige film vil senere kunne tilgås via et link fra denne hjemmeside.


Nabohjælp kan forebygge hvert 4. indbrud

Mange danskere nabohjælper allerede. Og det med god grund, for nabohjælp er en effektiv måde at skabe mere tryghed og nedbringe risikoen for indbrud.

Gør nabohjælpen mere effektiv

nabohjNabohjælp fungerer endnu bedre, hvis I skaber faste rammer for nabohjælpen. Faktisk viser undersøgelser, at op til hvert 4. indbrud kan undgås med organiseret nabohjælp.

Nabohjælp blev lanceret første gang i 1986 af Det Kriminalpræventive Råd, og de kendte skilte og klistermærker, har siden da hjulpet danskere med at undgå indbrud og skabe større tryghed i deres nærområde. Nu er ordningen suppleret med et system, der gør det nemmere for dig at organisere og planlægge din nabohjælp – i hverdagen og i forbindelse med ferier.

www.nabohjælp.dk kan du tilmelde dig og invitere dine naboer. Det er også herfra du melder ferie, så naboerne får en påmindelse på SMS, om at se efter dit hus. Ordningen er gratis og støttes af Trygfonden og Det Kriminalpræventive råd.

Ved tilmelding på hjemmesiden får du tilsendt klistermærker til husets døre. Jeres vej kan også købe et skilt der fortæller at man har naboovervågning på vejen.

Fra hjemmesiden kan også hentes en app til din smartphone.