Forside

GENERALFORSAMLING

GVF holder den årlige generalforsamling for medlemmerne tirsdag den 28. marts 2023 på Restaurant Egå Marina, Egå Havvej 31, 8250 Egå.

Kl. 17:30 - dørene åbnes

Kl. 18:00 - oplæg fra og debat med teknikrådmand Nicolaj Bang om hans vision for området og Aarhus

Kl. 19:00 - buffet med egenbetaling på 50 kr. pr deltager og drikkevarer for egen regning

Kl. 20:00 - starter den egentlige generalforsamling med formandens beretning, regnskab og valg

Tilmelding SENEST mandag den 20. marts, enten på hjemmesiden eller i særlige tilfælde via formanden
2577 8800. Opgiv navn, antal deltagere og evt. deltagere til spisning.

Forslag, I ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen (formand@gvf-risskov.dk).

Forslagene vil være tilgængelige på hjemmesiden senest 4 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding til: Deltager i spisning ved GVFs generalforsamling 2023


Trafikassistentordning ophører

Forsøget med at frivillige voksne følger skoleeleverne over Nordre Strandvej om morgenen ophører med udgangen af uge 9 (fredag den 3. marts 2023).

Årsagen er, at dels har det været særdeles vanskeligt at skaffe frivillige nok, så hver enkelt kunne nøjes med én morgen pr. uge, og dels er der ikke så mange børn at følge over som forventet.
Rigtig mange børn køres i skole, og vi har derfor ikke kunnet indfri vores mål om at minimere trafikken ved skolen.

Det har været en fornøjelse af møde de børn, der går eller cykler i skole, og vi ønsker dem alt det bedste i trafikken.


GVF går til filmen

Optagelser starter mandag den 24. april 2023, og den færdige film vil senere kunne tilgås via et link fra denne hjemmeside.


Nabohjælp kan forebygge hvert 4. indbrud

Mange danskere nabohjælper allerede. Og det med god grund, for nabohjælp er en effektiv måde at skabe mere tryghed og nedbringe risikoen for indbrud.

Gør nabohjælpen mere effektiv

nabohjNabohjælp fungerer endnu bedre, hvis I skaber faste rammer for nabohjælpen. Faktisk viser undersøgelser, at op til hvert 4. indbrud kan undgås med organiseret nabohjælp.

Nabohjælp blev lanceret første gang i 1986 af Det Kriminalpræventive Råd, og de kendte skilte og klistermærker, har siden da hjulpet danskere med at undgå indbrud og skabe større tryghed i deres nærområde. Nu er ordningen suppleret med et system, der gør det nemmere for dig at organisere og planlægge din nabohjælp – i hverdagen og i forbindelse med ferier.

www.nabohjælp.dk kan du tilmelde dig og invitere dine naboer. Det er også herfra du melder ferie, så naboerne får en påmindelse på SMS, om at se efter dit hus. Ordningen er gratis og støttes af Trygfonden og Det Kriminalpræventive råd.

Ved tilmelding på hjemmesiden får du tilsendt klistermærker til husets døre. Jeres vej kan også købe et skilt der fortæller at man har naboovervågning på vejen.

Fra hjemmesiden kan også hentes en app til din smartphone.