Handleplan 2023

Baggrunden for udfærdigelse af en handleplan for grundejerforeningens arbejde for 2023 tager udgangspunkt i den strategiske hensigt, at udnytte bestyrelsens kompetencer og ressourcer på den mest hensigtsmæssige måde.

Hent Handleplan 2023.pdf