Plangruppen

Gruppen er sammensat af repræsentanter for Fællesrådet, GVF og enkeltpersoner med særlige kompetencer eller interesse for byggeri, byudvikling og byarkitektur.

Opgaven består jf. udfærdiget kommissorium (juni 2022) i, at holde sig ajour med byggesager, lokalplaner, mobilitet m.v. for så vidt angår bydelscenter Nordre Strandvej med tilhørende sideveje.

Det betyder ikke, at gruppen ikke kan beskæftige sig med sager, der ligger udenfor nævnte område, hvis ”sagen” kan have en principiel karakter, eller have betydning for bydelscentret.

Se kommisorier

Plangruppens medlemmer:

Flemming Munch – Beboerrepræsentant  flemming.munch@gmail.com

Vagn Olsen –    Fællesrådet, vo@vagns.dk

Øjvind Serup –  Fællesrådet, ojvinds@mac.com

Bent Hjorth –   GVF, formand@gvf-risskov.dk

Per K.M. Andersen – GVF pkma@bjerreandersen.com (formand)

Ad-hoc medlemmer kan deltage i relation til specifikke emner, hvor eksempelvis særlige kompetencer er nødvendige. Det kunne være byggesagkyndige, ingeniører, entreprenører eller arkitekter etc.