Aktuelt

Referat af Klimaborgermøde d. 14. marts 2024 – Strandskolen

Klimagruppen havde indkaldt til mødet og inviteret en række oplægsholdere.

Formanden for GVF (Grundejerforeningen Vejlby Fed) Bent Hjorth, indledte med baggrunden for mødet og formål og mål med dagens borgermøde:

Klimaforandringer berører os alle sammen, og derfor skal problemerne løses i fællesskab. Skader efter vildt vejr – det er blevet værre siden 2021.

Formålet i aften er at få afdækket, hvad der er sket siden 2021, og målet er at få ny viden, samt skabe tryghed om fremtiden.

Læs hele referatet her